CHIANGMAI PHARMACIST CLUB

ชมรมเภสัชกร จังหวัดเชียงใหม่

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ชมรมเภสัชกร จังหวัดเชียงใหม่


"ชมรมเภสัชกรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นชมรมที่เกิดจากกลุ่มเภสัชกรจิตอาสาจากหน่วยงานวิชาชีพด้านเภสัชกรรมทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีจุดประสงค์ร่วมกันคือ การสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมความสามัคคีให้กับองค์กรวิชาชีพเภสัชกรแบบยั่งยืน

ปัจจุบันชมรมเภสัชกรจังหวัดเชียงใหม่ประกอบไปด้วยกลุ่มเครือข่ายพันธมิตรทั้งหมด6 สถาบันด้วยกันอันประกอบไปด้วยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยพายัพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่(สวนดอก) โรงพยาบาลนครพิงค์ และชมรมเภสัชกรจังหวัดเชียงราย รวมกับ ชมรมเภสัชกรจังหวัดเชียงใหม่ เป็น 7 องค์กร

กิจกรรมต่างๆที่ทางชมรมจัดขึ้นมานั้น สมาชิกสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ตัวอย่างเช่นกิจกรรมการเข้าประชุมเพื่อการศึกษาต่อเนื่อง(CPE) ซึ่งถือเป็นเจตนารมณ์หลักของชมรมที่ต้องการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ใหม่ๆให้กับเภสัชกรทุกๆท่าน ทุกสาขาอาชีพตามแนวนโยบายของสภาวิชาชีพเภสัชกรรม เป็นต้น."

ข่าวสารประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่
: 20 ต.ค. 2564

เปิดรับฉีดวัคซีนโควิด-19 แบบ Walk In หลายจุด


ขอเชิญเข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-19 แบบ Walk In ในหลายจุดของจังหวัดเชียงใหม่ สะดวกที่ไหนไปที่นั่นได้เลยครับ

อ่านต่อ

เมื่อวันที่
: 3 มิ.ย. 2564

แนวทางการให้วัคซีนโควิด 19 ปี2564 โดยกรมควบคุมโรค ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 มิย.2564


แนวทางการให้วัคซีนโควิด 19 ในสถานการณ์ระบาดปี2564 ของประเทศไทยโดยกรมควบคุมโรค ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 มิย.2564
ครบทุกหัวข้อเกี่ยวกับ COVID-19 VACCINE
 

อ่านต่อ

เมื่อวันที่
: 3 ก.พ. 2563

ขอเชิญสมัครเข้าเป็นสมาชิกกลุ่ม Line ของชมรมเภสัชกรจังหวัดเชียงใหม่


สามารถ scan QR code เพื่อสมัครเป็นสมาชิกกลุ่ม Line ของชมรมฯ ได้เลย  เพื่อจะได้รับทราบข่าวสารต่างๆ จากทางชมรมฯ ได้อย่างรวดเร็ว

อ่านต่อ

กิจกรรมทีผ่านมา