เรื่อง “Evidence-based complementary medicine in pharmacy” วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561  ระหว่างเวลา 08:30-16:00 น. ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ลิงค์ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.cmrxclub.com/regis-activity.php เมื่อวันที่ : 2 พ.ย. 2561