เรื่อง “แนวทางการใช้ยาและสมุนไพรส่งเสริมสุขภาพอย่างสมเหตุผล” วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน  2561  ระหว่างเวลา 08:30-15:30 น. ณ  โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่

 ลิงค์ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.cmrxclub.com/regis-activity.php เมื่อวันที่ : 9 พ.ย. 2561